زمان ثبت : جمعه 10 مهر‌ماه سال 1388 در ساعت 02:22
نویسنده : 13
عنوان : تو

تو چه باشی چه نباشی
نور زندگی می پاشی
فکر صبح و ظهر و شامی
همه کسب و کار مایی
مثل جای دست شاعر
کاغذا رو می سوزونی
مثل انگشتای نقاش
خواب رنگا رو میدونی
تو چه باشی چه نباشی
نور زندگی می پاشی


وقتی تلخی خود قندی

بلدی به غم بخندی
وقتی خوشرنگی گناهه
سر تا پا آینه پسندی
کرم ابریشم به یادت
بهترین پروانه میشه
حتی قندیل سکوتت
آب میشه ترانه میشه
تو چه باشی چه نباشی
نور زندگی می پاشی

تو چه باشی چه نباشی
صاحب این لحظه هایی
فکر صبح و ظهر و شامی
همه کس با کار مایی
مثل جای دست شاعر
کاغذا رو می سوزونی
مثل انگشتای نقاش
خواب رنگا رو میدونی
تو چه باشی چه نباشی
نور زندگی می پاشی

وقتی تلخی خود قندی
بلدی به غم بخندی
وقتی خوشرنگی گناهه
سر تا پا آینه پسندی
کرم ابریشم به یادت
بهترین پروانه میشه
حتی قندیل سکوتت
آب میشه ترانه میشه
تو چه باشی چه نباشی
نور زندگی می پاشی