زمان ثبت : دوشنبه 13 مهر‌ماه سال 1388 در ساعت 23:59
نویسنده : 13
عنوان : دوباره ها

دوباره ماهی سرخ
دوباره آبی آب
دوباره عیدی من
غزلای ترد ناب
دوباره دستای تو
سفره ی هفت سین من
وقت تحویل بهار
ساعت عاشق شدن
ما باید دوباره بچگی کنیم
سبزیی بهار و زندگی کنیم
ساز پر ناز تو کو
نت به نت از ما بگو
از ترانه چکه کن
در بهار شستشو
قصه ی دوباره ها
سکه ی به نام ما
دوباره شهزاده ای عاشق مرد گدا
دوباره لمس علف
عطر زاییدن گل
دوباره رنگین کمون
روی تنهایی پل
دوباره قایم موشک
سر چاراه شلوغ
دوباره عید دیدنی
از غزلهای فروغ
دوباره مادربزرگ
رخت نو سوزن زده
تخم مرغه رنگی هم از قفس دراومده